Interstudy network:   Jazykové a odborné kurzy  |  Kurzy Executive a Business pre firmy  |  Vysokoškolské štúdium  |  Prázdninové kurzy pre deti a mládež

 Všeobecné informácie
 Newsletter

Chcete byť informovaní o zľavách, akciách a novinkách? Odber noviniek na email:


Image 1
Získajte štipendium InterStudy až do € 200 na Váš pobyt na strednej škole v zahraničí za dobrý prospech!
Image 2
Ak máte záujem o pobyt od septembra, prihláste sa čo najskôr!
Image 3
Pozrite si víťazov
Image 4
Ušetrite viac ako 500 libier!


Milí rodičia a stredoškoláci,

Chcete stráviť nasledujúci školský rok na strednej škole v zahraničí a ešte ste si nepodali prihlášku? Urobte tak čo najskôr - niektoré programy už majú v najbližších dňoch uzávierku! 

DOBRÁ SPRÁVA PRE ZÁUJEMCOV O USA!

Potom, čo sme už pred niekoľkými týždňami ukončili príjem prihlášok na základný stredoškolský výmenný program v USA z dôvou vyčerpania kvóty, sme teraz dostali pridelené ďalšie miesta! Ak máte záujem o ročný alebo polročný pobyt v USA od augusta 2014, kontaktujte nás ihneď! Programový poplatok na školský rok USD 6 875 vrátane poistenia, na školský polrok USD 6 185. VÝNIMOČNE ponúkame aj na tento program možnosť získať jednorazové štipendium za dobrý prospech.

S Vašou prihláškou začnite tu.

 

Stredná škola v zahraničí: Čo Vám prinesie štúdium?

Štúdium v zahraničí je pre mladého človeka veľkým prínosom.  Naučí sa cudzí jazyk, spozná  kultúru a mentalitu iného  národa, získa mnoho skúseností. Zároveň sa začlení do nového školského systému, kde musí čeliť novým situáciám, naučí sa rozhodovať a správať  samostatne a zodpovedne.   Pobyt v zahraničí je teda veľkou výzvou, ale súčasne ponúka aj množstvo zábavy a zážitkov s novými spolužiakmi a kamarátmi. Je to tá najlepšia investícia do budúceho života: znalosť cudzieho jazyka a medzinárodná skúsenosť sú veľmi dôležité pre ďalšie štúdium, ako aj pre uplatnenie v praxi.

Pre koho sú stredoškolské programy určené?

Popri požiadavkách jednotlivých programov týkajúcich sa veku, jazykových znalostí, študijných výsledkov a ďalších predpokladov je nesmierne dôležitá správna motivácia na strane študenta a podpora a spolupráca rodičov.

Ideálnym kandidátom na stredoškolský program je študent, ktorý sa pre štúdium rozhodol z vlastnej vôle a je odhodlaný získať z pobytu čo najviac. Rodičia zohrávajú v celom procese kľúčovú úlohu, tak pre samotného študenta, ako aj pre našu agentúru: práve oni poznajú svoje dieťa najlepšie a dokážu posúdiť, či zvládne dlhodobý pobyt v cudzom prostredí bez svojej rodiny.

Dobrá príprava študenta, tak zo strany našej agentúry, ako aj zo strany rodičov, je jedným zo základných predpokladov úspešného pobytu. Najčastejšie sa vyskytujúcim problémom je negatívne vnímanie kultúrnych rozdielov. Je preto nevyhnutné si uvedomiť známu ľudovú múdrosť: iný kraj, iný mrav. Študent musí byť pripravený na to, že nebude všetko tak, ako doma.

Rok či semester strávený na zahraničnej škole je nenahraditeľná skúsenosť. Naši študenti sa vracajú zo zahraničného pobytu s veľkým množstvom nových vedomostí, s novým pohľadom na svet a so schopnosťou orientovať sa a presadiť sa v cudzom prostredí.