Interstudy network:   Jazykové a odborné kurzy  |  Kurzy Executive a Business pre firmy  |  Vysokoškolské štúdium  |  Prázdninové kurzy pre deti a mládež

 Všeobecné informácie
 Newsletter

Chcete byť informovaní o zľavách, akciách a novinkách? Odber noviniek na email:


Image 1
Zapoj sa do súťaže o najlepšiu slohovú prácu na školský rok 2015/16
Image 2
Dobré známky sa vám teraz vyplatia! Získajte štipendium InterStudy až do € 150 na Váš semester na strednej škole v zahraničí za dobrý prospech!
Image 3
Pozrite si víťazov
Image 4
Posledné miesta na Floride a v Kalifornii s nástupom v januári 2015!


Stredná škola v zahraničí: Čo Vám prinesie štúdium?

Štúdium v zahraničí je pre mladého človeka veľkým prínosom.  Naučí sa cudzí jazyk, spozná  kultúru a mentalitu iného  národa, získa mnoho skúseností. Zároveň sa začlení do nového školského systému, kde musí čeliť novým situáciám, naučí sa rozhodovať a správať  samostatne a zodpovedne.   Pobyt v zahraničí je teda veľkou výzvou, ale súčasne ponúka aj množstvo zábavy a zážitkov s novými spolužiakmi a kamarátmi. Je to tá najlepšia investícia do budúceho života: znalosť cudzieho jazyka a medzinárodná skúsenosť sú veľmi dôležité pre ďalšie štúdium, ako aj pre uplatnenie v praxi.

Pre koho sú stredoškolské programy určené?

Popri požiadavkách jednotlivých programov týkajúcich sa veku, jazykových znalostí, študijných výsledkov a ďalších predpokladov je nesmierne dôležitá správna motivácia na strane študenta a podpora a spolupráca rodičov.

Ideálnym kandidátom na stredoškolský program je študent, ktorý sa pre štúdium rozhodol z vlastnej vôle a je odhodlaný získať z pobytu čo najviac. Rodičia zohrávajú v celom procese kľúčovú úlohu, tak pre samotného študenta, ako aj pre našu agentúru: práve oni poznajú svoje dieťa najlepšie a dokážu posúdiť, či zvládne dlhodobý pobyt v cudzom prostredí bez svojej rodiny.

Dobrá príprava študenta, tak zo strany našej agentúry, ako aj zo strany rodičov, je jedným zo základných predpokladov úspešného pobytu. Najčastejšie sa vyskytujúcim problémom je negatívne vnímanie kultúrnych rozdielov. Je preto nevyhnutné si uvedomiť známu ľudovú múdrosť: iný kraj, iný mrav. Študent musí byť pripravený na to, že nebude všetko tak, ako doma.

Rok či semester strávený na zahraničnej škole je nenahraditeľná skúsenosť. Naši študenti sa vracajú zo zahraničného pobytu s veľkým množstvom nových vedomostí, s novým pohľadom na svet a so schopnosťou orientovať sa a presadiť sa v cudzom prostredí.